Naujienos

Rekomenduojame

2018-09-03

Rekomenduojame 2018 m. balandžio 26 d. Bažnyčios žiniose skelbtą kardinolo Walter Kasper straipsnį Diakonas ekleziologiniu požiūriu dabartinių iššūkių Bažnyčioje ir visuomenėje.

plačiau >

Kandidatams į nuolatinius diakonus vyko įvadinis paskaitų savaitgalis

2018-08-27

Š. m. rugpjūčio 24-26 dienomis Jėzuitų rekolekcijų namuose Kulautuvoje vyko įvadinis Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centro paskaitų savaitgalis.

plačiau >

Bažnyčia JAV švenčia nuolatinio diakonato tarnystės atkūrimo 50 metų jubiliejų

2018-08-01

Š. m. liepos 22-26 dienomis Naujajame Orleane (Luiziana) vyko nuolatinio diakonato tarnystės atkūrimo 50 metų jubiliejui skirta nacionalinė konferencija.

plačiau >

Prieš metus Lietuvoje įšventi pirmieji penki nuolatiniai diakonai

2018-06-24

Prieš metus, 2017-ųjų birželio 24 dieną, švenčiant Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje rankų uždėjimu ir malda Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ ir Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ diakonais įšventino pirmuosius penkis vedusius vyrus iš Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos kariuomenės ordinariato.

plačiau >

Pasaulyje auga nuolatinių diakonų skaičius

2018-06-23

Š. m. birželio 23 d. Vatikano leidykla pristatė du naujus Vatikano leidyklos kasmet skelbiamus leidinius su atnaujinta informacija apie Romos Kuriją ir Katalikų Bažnyčią pasaulyje – Popiežiškąjį žinyną ir Bažnyčios statikos metraštį.

plačiau >

Nauji paskyrimai Nuolatinių diakonų ugdymo centre

2018-06-20

Š. m. birželio 19 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centrui paskyrė dvasios tėvą ir pastoracinės praktikos vadovą.

plačiau >

Įšventinti pirmieji Vilkaviškio vyskupijos nuolatiniai diakonai

2018-06-10

Š. m. birželio 10 d. Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje įšventinti pirmieji Vilkaviškio vyskupijos nuolatiniai diakonai.

plačiau >

Nuolatinių diakonų ugdymo centre įvyko stojamieji egzaminai

2018-06-05

Š. m. gegužės 31 d. Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre vyko stojamieji egzaminai.

plačiau >

Dvasininkijos kongregacijoje lankėsi Tarptautinio diakonato centro (IDC) vadovybė

2018-03-22

Š. m. kovo 9 d. Dvasininkijos kongregacijos prefekto kardinolo Beniamino Stella kvietimu Tarptautinio diakonato centro (IDC) prezidentas diakonas Gerald DuPont, valdybos nariai ir vyskupo globėjo Gebhard Fürst delegatas monsinjoras Heinz Stäps lankėsi Vatikane, Dvasininkijos kongregacijoje.

plačiau >

Nuolatinių diakonų ugdymo centras kviečia vyrus, norinčius tapti nuolatiniais diakonais

2018-01-26

Kauno arkivyskupijoje veikiantis Nuolatinių diakonų ugdymo centras kviečia vyrus, norinčius tapti Katalikų Bažnyčios nuolatiniais diakonais, teikti priėmimo dokumentus.

plačiau >

Nuolatiniam diakonatui Vokietijoje ir pasaulyje - 50!

2018-01-19

Š.m. sausio 15-18 dienomis Kiolno mieste vyko 50-ajam nuolatinio diakonato atkūrimo Vokietijoje ir pasaulyje jubiliejui skirti renginiai.

plačiau >

Lionginas Virbalas SJ: Ištikimieji mokiniai

2017-12-27

Šv. Steponas – žmogus, kuris žvelgė į atvirą dangų, bet žmonių rankos svaidė į jį akmenis. Kasmet išgyvename šį keistą ryšį tarp Kalėdų ir Šv. Stepono dienos, tarp Jėzaus Gimimo šventės ir kankinio minėjimo.

plačiau >

Benediktas XVI: „Pirmojo krikščionio kankinio liudijimas“

2017-12-26

Gruodžio 26 d. Katalikų Bažnyčiai minint pirmąjį krikščionį kankinį - šventąjį diakoną Steponą, skelbiame 2012 m. gegužės 2 d. Vatikano radijo pranešimo santrauką iš popiežiaus Benedikto XVI katechezės apie šventojo diakono Stepono kankinystės liudijimą, pasakytą bendrosios audiencijos Šv. Petro aikštėje dalyviams.

plačiau >

Diakono Erik Thouet viešnagė Lietuvoje (papildyta radijo laidos įrašu)

2017-12-01

Lapkričio 13-14 d. VDU Katalikų teologijos fakulteto (KTF) kvietimu Lietuvoje lankėsi Rotenburgo - Štutgarto vyskupijos Nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas, Tarptautinio diakonato centro (IDC) delegatų asamblėjos narys diakonas Erik Thouet.

plačiau >

Popiežius: Diakonai kaip naujosios meilės civilizacijos pradininkai

2017-11-20

Bažnyčiai reikia nuolatinės diakonystės tarnystės; šiandien ne tik svarbu, bet ir įdomu ištirti šį pašaukimą. Tuo įsitikinęs, popiežius savo ranka parašė įvadą naujam veikalui apie nuolatinę diakonystę „Diakonatas pagal popiežių Pranciškų. Vargstančiųjų Bažnyčia vardan vargstančiųjų”.

plačiau >

Milano arkivyskupas parapijoms: ieškokite nuolatinių diakonų pašaukimų

2017-11-03

„Kviečiu bendruomenes, rašo arkivyskupas Delpini, skirti dėmesį nuolatinio diakono figūrai būdingų bruožų supratimui ir padrąsinti vyrus, kurie mano esą tinkami, žengti žingsnį pirmyn. Diakonas yra vyskupo bendradarbis apaštalinėje tarnystėje, o ne paaukštinimą gavęs kunigo padėjėjas. Paprašyti kurio nors vyro įsitraukti į šią bendradarbiavimo formą reiškia, kad bendruomenė sutinka atsisakyti jo vertingo buvimo jos tarpe dėl gėrio visai vyskupijos bendruomenei. Esu įsitikinęs, kad už šią auka atsilygins Viešpats, kuris pasirūpins kitų dosnių figūrų atsiradimu“.

plačiau >

Šventojo Tėvo Pranciškaus vizitas Milano arkivyskupijoje: 2017 m. kovo 25 d. susitikimas su kunigais ir pašvęstaisiais Milano katedroje

2017-09-28

2017 m. kovo 25 d. Šventasis Tėvas Pranciškaus su ganytojišku vizitu lankėsi Milano arkivyskupijoje ir Milano katedroje susitiko su arkivyskupijoje tarnaujančiais kunigais, diakonais ir pašvęstaisiais, atsakė į jų pateiktus klausimus. Jūsų dėmesiui siūlome Šventojo Tėvo Pranciškaus atsakymą į Milano arkivyskupijos nuolatinio diakono Roberto Crespi klausimą.

plačiau >

Lurde vyko Tarptautinio diakonato centro (IDC) studijų ir ataskaitinė - rinkiminė konferencijos

2017-09-20

Š.m. rugsėjo 7-11 dienomis Lurde (Prancūzija) vyko Tarptautinio diakonato centro (IDC) organizuota studijų konferencija iš penkiasdešimties šalių susirinkusiems diakonams ir Tarptautinio diakonato centro (IDC) vadovybės ataskaitinė - rinkiminė konferencija.

plačiau >

Žiniasklaida apie istorinius diakonų šventimus

2017-09-19

Po pirmą kartą Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijoje vykusių nuolatinių diakonų šventimų, kurių metu Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ penkis vedusius vyrus iš Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos kariuomenės ordinariato įšventino diakonais.

plačiau >

Arkivyskupijos globėjo šventėje – nuolatinių diakonų šventimai

2017-06-24

Arkivyskupijos šventės dalyviai tapo istorinio įvykio liudininkais – Bažnyčia Lietuvoje pirmąkart šventimais įgaliojo ketverių metų studijų ir dvasinio ugdymo programą baigusius, savo profesijas, darbus ir šeimas turinčius vedusius vyrus patarnauti tikinčiųjų bendruomenėms.

plačiau >