Visi aspirantai buvo priimti į pirmąjį kursą

2019-06-06 || Diak. Nerijus Čapas, OFS
20190526 002 2

2018 metų vasarą 7 vyrai iš Kauno arkivyskupijos, Telšių, Panevėžio ir Vilkaviškio vyskupijų Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre (NDUC) pradėjo parengiamuosius (propedeutinius) maldos ir studijų metus. Pirmaisiais metais aspirantai maldos ir studijų savaitgaliams rinkosi Viešpaties ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos palaimintoje vietoje – Šiluvoje. Maldos ir studijų savaitgaliai karts nuo karto vyko kartu su žmonomis ir vaikais, kuriems taip pat labai svarbu suprasti kokiai tarnystei ruošiasi jų vyrai ir tėvai bei ko iš jų bus pareikalauta. 

Pirmieji metai buvo palaiminti Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo dr. Algirdo Jurevičiaus nuoširdžiu dėmesiu ir tėvišku palaikymu, diakonų Erik Thouet (Vokietija), Johannes Fichtenbauer (Austrija) ir dr. Kazimiero Ambrozaičio bei ponios Angelės Ambrozaitienės (Kanada) asmeninės patirties pasidalijimais, paskaitomis, padrąsinimais ir rekolekcijomis bei NDUC ugdytojų – kunigų Kęstučio Genio, Juozapo Marijos Žukausko OFM ir Evaldo Vitulskio bei koordinatorės Virginijos Malinauskienės rūpesčiu.

Diakono dr. Kazimiero Ambrozaičio bei ponios Angelės Ambrozaitienės (Kanada) vestomis rekolekcijomis pasibaigus parengiamiesiems metams, po asmeninių susitikimų su ganytoju ir ugdymo komanda, visi aspirantai buvo priimti į pirmąjį kursą ir jiems leista teikti prašymus skirti kandidatais į diakonus.

< atgal į sąrašą