Diakonų bendruomenė

Gautieji šventimai diakonus tarpusavyje susieja sakramentinio broliškumo saitais. Jie visi siekia to paties tikslo – statydinti Kristaus Kūną paklūstant vyskupo galiai ir bendrystėje su popiežiumi. Kiekvienas diakonas turi jaustis vienijamas su savo konfratrais artimo meilės, maldos, klusnumo savo vyskupui, tarnybinio uolumo ir bendradarbiavimo. <...> Diakonai, sutinkant vyskupui ir jam ar jo delegatui dalyvaujant, reguliariai susitikinėtų aptarti, kaip jie vykdo savo tarnybą, pasikeisti patirtimi, tęsti ugdymą bei paskatinti vienas kito ištikimybę.

(plg. Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium, 6.)