Naujienos

Tikėjimo šimtametis: 100 metų amžiaus diakonas vis dar patarnauja 8 Mišioms per savaitę

2019-01-27

Kviečiame susipažinti su nuostabiu Bažnyčios tarnu skleidžiančiu sąmojį ir išmintį, kuris, pasak klebono Walterio Ptako, „nors jam ir 100, bet jis yra pilnas gyvenimo ir labai aktyvus“.

plačiau >

Italijoje prieš penkiasdešimt metų įšventinti pirmieji nuolatiniai diakonai

2019-01-22

Šiaurinės Italijos Vičencos vyskupija pirmadienį iškilmingai šventė penkiasdešimtąsias pirmųjų Italijoje nuolatinių diakonų šventimų metines. Vatikano valstybės sekretorius iškilmės dalyviams perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimą.

plačiau >

Nuolatinis diakonatas: nuolatinio diakonato plėtra Vokietijoje ir pasaulyje

2018-11-07

Lietuvoje lankėsi svečias iš Vokietijos, Rotenburgo – Štutgarto vyskupijos nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas, Tarptautinio diakonato centro (IDC) delegatų asamblėjos narys diakonas Erik Thouet.

plačiau >

Tarptautinis diakonų jubiliejus Štutgarte. Sveikinimai nuolatiniams diakonams Lietuvoje

2018-11-06

Kauno arkivyskupo generalvikaras vyskupas Algirdas Jurevičius lapkričio 3 d. dalyvavo Rotenburgo–Štutgarto vyskupijos (Vokietija) nuolatinių diakonų jubiliejuje. Pirmieji nuolatiniai diakonai po Vatikano II Susirinkimo buvo įšventinti Vokietijoje, Kelno arkivyskupijoje, o Rotenburgo–Štutgarto vyskupija buvo antroji, įvedusi nuolatinį diakonatą. 

plačiau >

Fondo Renovabis atstovės mintys apie Katalikų Bažnyčią Lietuvoje

2018-09-21

Prieš pat Šventojo Tėvo Pranciškaus vizitą į Lietuvą, Vatican News Vokiečių redakcija pakalbino Vokietijos katalikų fondo Renovabis atsakingąją už ryšius su Baltijos šalimis, Baltarusija ir Kazachstanu dr. Angelika Schmähling, kuri pasidalino savo mintimis apie Katalikų Bažnyčią Lietuvoje.

plačiau >

Rekomenduojame

2018-09-03

Rekomenduojame 2018 m. balandžio 26 d. Bažnyčios žiniose skelbtą kardinolo Walter Kasper straipsnį Diakonas ekleziologiniu požiūriu dabartinių iššūkių Bažnyčioje ir visuomenėje.

plačiau >

Kandidatams į nuolatinius diakonus vyko įvadinis paskaitų savaitgalis

2018-08-27

Š. m. rugpjūčio 24-26 dienomis Jėzuitų rekolekcijų namuose Kulautuvoje vyko įvadinis Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centro paskaitų savaitgalis.

plačiau >

Bažnyčia JAV švenčia nuolatinio diakonato tarnystės atkūrimo 50 metų jubiliejų

2018-08-01

Š. m. liepos 22-26 dienomis Naujajame Orleane (Luiziana) vyko nuolatinio diakonato tarnystės atkūrimo 50 metų jubiliejui skirta nacionalinė konferencija.

plačiau >

Prieš metus Lietuvoje įšventi pirmieji penki nuolatiniai diakonai

2018-06-24

Prieš metus, 2017-ųjų birželio 24 dieną, švenčiant Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje rankų uždėjimu ir malda Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ ir Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ diakonais įšventino pirmuosius penkis vedusius vyrus iš Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos kariuomenės ordinariato.

plačiau >

Pasaulyje auga nuolatinių diakonų skaičius

2018-06-23

Š. m. birželio 23 d. Vatikano leidykla pristatė du naujus Vatikano leidyklos kasmet skelbiamus leidinius su atnaujinta informacija apie Romos Kuriją ir Katalikų Bažnyčią pasaulyje – Popiežiškąjį žinyną ir Bažnyčios statikos metraštį.

plačiau >

Nauji paskyrimai Nuolatinių diakonų ugdymo centre

2018-06-20

Š. m. birželio 19 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centrui paskyrė dvasios tėvą ir pastoracinės praktikos vadovą.

plačiau >

Įšventinti pirmieji Vilkaviškio vyskupijos nuolatiniai diakonai

2018-06-10

Š. m. birželio 10 d. Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje įšventinti pirmieji Vilkaviškio vyskupijos nuolatiniai diakonai.

plačiau >

Nuolatinių diakonų ugdymo centre įvyko stojamieji egzaminai

2018-06-05

Š. m. gegužės 31 d. Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre vyko stojamieji egzaminai.

plačiau >

Dvasininkijos kongregacijoje lankėsi Tarptautinio diakonato centro (IDC) vadovybė

2018-03-22

Š. m. kovo 9 d. Dvasininkijos kongregacijos prefekto kardinolo Beniamino Stella kvietimu Tarptautinio diakonato centro (IDC) prezidentas diakonas Gerald DuPont, valdybos nariai ir vyskupo globėjo Gebhard Fürst delegatas monsinjoras Heinz Stäps lankėsi Vatikane, Dvasininkijos kongregacijoje.

plačiau >

Nuolatinių diakonų ugdymo centras kviečia vyrus, norinčius tapti nuolatiniais diakonais

2018-01-26

Kauno arkivyskupijoje veikiantis Nuolatinių diakonų ugdymo centras kviečia vyrus, norinčius tapti Katalikų Bažnyčios nuolatiniais diakonais, teikti priėmimo dokumentus.

plačiau >

Nuolatiniam diakonatui Vokietijoje ir pasaulyje - 50!

2018-01-19

Š.m. sausio 15-18 dienomis Kiolno mieste vyko 50-ajam nuolatinio diakonato atkūrimo Vokietijoje ir pasaulyje jubiliejui skirti renginiai.

plačiau >

Lionginas Virbalas SJ: Ištikimieji mokiniai

2017-12-27

Šv. Steponas – žmogus, kuris žvelgė į atvirą dangų, bet žmonių rankos svaidė į jį akmenis. Kasmet išgyvename šį keistą ryšį tarp Kalėdų ir Šv. Stepono dienos, tarp Jėzaus Gimimo šventės ir kankinio minėjimo.

plačiau >

Benediktas XVI: „Pirmojo krikščionio kankinio liudijimas“

2017-12-26

Gruodžio 26 d. Katalikų Bažnyčiai minint pirmąjį krikščionį kankinį - šventąjį diakoną Steponą, skelbiame 2012 m. gegužės 2 d. Vatikano radijo pranešimo santrauką iš popiežiaus Benedikto XVI katechezės apie šventojo diakono Stepono kankinystės liudijimą, pasakytą bendrosios audiencijos Šv. Petro aikštėje dalyviams.

plačiau >

Diakono Erik Thouet viešnagė Lietuvoje (papildyta radijo laidos įrašu)

2017-12-01

Lapkričio 13-14 d. VDU Katalikų teologijos fakulteto (KTF) kvietimu Lietuvoje lankėsi Rotenburgo - Štutgarto vyskupijos Nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas, Tarptautinio diakonato centro (IDC) delegatų asamblėjos narys diakonas Erik Thouet.

plačiau >

Popiežius: Diakonai kaip naujosios meilės civilizacijos pradininkai

2017-11-20

Bažnyčiai reikia nuolatinės diakonystės tarnystės; šiandien ne tik svarbu, bet ir įdomu ištirti šį pašaukimą. Tuo įsitikinęs, popiežius savo ranka parašė įvadą naujam veikalui apie nuolatinę diakonystę „Diakonatas pagal popiežių Pranciškų. Vargstančiųjų Bažnyčia vardan vargstančiųjų”.

plačiau >