Lietuvoje lankėsi diak. Jonannes Fichtenbauer

2019-05-22 || Diak. Nerijus Čapas, OFS
20190522 01

Š. m. gegužės 22-25 dienomis Lietuvoje lankėsi Vienos arkivyskupijos (Austrija) Nuolatinių diakonų seminarijos vadovas diakonas Johannes Fichtenbauer.

Gegužės 22 dieną diakonas Johannes susitiko su Kauno arkivyskupijos dvasininkais, kuriems pristatė nuolatinių diakonų bei mesijinių žydų judėjimo klausimus Bažnyčioje.

Po arkivyskupijos dvasininkų konferencijos diakonas Johannes susitiko su Kauno arkivyskupijos apaštaliniu administratoriumi vyskupu dr. Algirdu Jurevičiumi, Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centrų (NDUC) vadovais ir aptarė aktualius kandidatų į diakonus pradinio ir jau įšventintų diakonų nuolatinio ugdymo klausimus bei kitas aktualijas.

Popietę Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre NDUC absolventams diakonams bei NDUC propedeutinio kurso studentams skaitė paskaitą. Paskaitoje taip pat dalyvavo ir Toronto Prisikėlimo parapijos (Kanada) diakonas dr. Kazimieras Ambrozaitis su žmona Angele į Lietuvą atvykę NDUC propedeutinio kurso studentams vesti rekolekcijų.

< atgal į sąrašą