Naujienos

Šventosios Dvasios pažadinta Bažnyčios tarnystė

2017-06-24

Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje 2017 m. birželio 24 d. švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą ir teikiant nuolatinių diakonų šventimus

plačiau >

Pirmą kartą Lietuvoje - nuolatinių diakonų šventimai

2017-06-23

Rytoj, birželio 24-ąją, švenčiant Kauno arkivyskupijos Globėjo Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, Šv. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ diakonais įšventins penkis vedusius įvairių profesijų vyrus, kurie penkerius metus šiems šventimams ruošėsi studijuodami Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre.

plačiau >

Pažintis su besirengiančiais diakonų šventimams

2017-06-08

2017 metų birželio 24 dieną, švenčiant Kauno arkivyskupijos Globėjo Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, Kauno Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, diakonais bus įšventinti 5 vedę vyrai, kurie nuo 2012-ųjų metų šiems šventimams ruošėsi studijuodami Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre. Tai istorinis įvykis Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje, nes šie šventimai vedusiems vyrams teikiami pirmą kartą.

plačiau >

Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija Šv. Krizmos Mišiose su arkivyskupijos kunigais

2017-04-13

Mieli broliai kunigai, šią ypatingą dieną susirinkę Kauno arkikatedroje dėkokime Dievui už ypatingą kunigystės dovaną ir už Eucharistiją, kurią aukojame mūsų bendruomenėse ir už jas. Esame kartu su vienuoliais, vienuolėmis ir pasauliečiais. Viešpats dar kartą mums leidžia pajusti visų Bažnyčios narių, o ypač mūsų kunigišką bendrystę.

plačiau >

Auga nuolatinių diakonų skaičius

2017-04-07
Š.m. balandžio 6 d. Vatikano leidykla pristatė 2017 metų Popiežiškąjį žinyną (Annuario Pontificio), kuriame skelbiami duomenis apie pasaulio vyskupus, informacija apie visas teritorines bažnytines struktūras, apie Romos Kuriją, Vatikano Miesto Valstybę bei Romos vyskupijos vikariatą, apie Šv. Sosto atstovybes užsienyje ir apie prie Šv. Sosto akredituotą diplomatinį korpusą bei kita informacija.
plačiau >

Diakonato šventimai Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne

2016-07-23

Š.m. liepos 23 d. Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne buvo didelė iškilmė – Šventųjų Mišių metu buvo teikiami diakonato šventimai.

plačiau >

Sirų malabarų Bažnyčioje – pirmasis vedęs diakonas

2016-06-18

1563 metais Tridento Susirinkime buvo priimtas sprendimas atnaujinti nuolatinio diakonato tarnystę, praktikuotą pirmaisiais Bažnyčios istorijos amžiais, bet vėliau pamirštą. Tačiau ir Tridento Susirinkimo sprendimas, galų gale, liko tik popieriuje, tačiau nebuvo pamirštas. Nuolatinio diakonato tarnystė, jai įšventinant ir vedusius vyrus, buvo atnaujinta Vatikano II Susirinkime.

plačiau >

Popiežiaus audiencija Tarptautinio diakonato centro atstovams

2016-06-04

Popiežius šeštadienį privačioje audiencijoje priėmė keliasdešimt diakonų, Tarptautinio Diakonato Centro vadovus, narius ir susituokusius diakonus lydėjusias jų žmonas. Centras prieš metus paminėjo įsteigimo penkiasdešimtąsias metines, šiemet, Gailestingumo Jubiliejaus proga surengė piligrimystę į Romą.

plačiau >

Popiežius diakonams: nuolankiai tarnaukite, nebijokite Dievo „staigmenų“

2016-05-29

Sekmadienio rytą popiežius Pranciškus aukojo Mišias Šv. Petro aikštėje, kuriose dalyvavo diakonai iš viso pasaulio, Romoje švenčiantys jiems skirtas Gailestingumo jubiliejaus dienas. Vatikane šią dieną buvo švenčiamos ne Devintinės, kaip daugelyje šalių, bet Devintasis eilinis sekmadienis, tad ir Mišių Evangelijoje buvo kalbama ne apie duonos padauginimo stebuklą, bet apie šimtininko tarno pagydymą.

plačiau >

Diakonų jubiliejaus dienos Romoje

2016-05-28

Gegužės 27-29 dienomis Romoje švenčiamos diakonams skirtos Gailestingumo jubiliejaus dienos. Piligrimyste į Romą diakonai taip pat ruošiasi ateinančiais metais sukasiančioms nuolatinio diakonato atkūrimo lotynų apeigų Bažnyčioje penkiasdešimtosioms metinėms.

plačiau >

LRT laida „Šventadienio mintys“ apie Nuolatinių diakonų ugdymo centrą

2016-05-09

2016 m. gegužės 8 dienos LRT laidoje „Šventadienio mintys“ pristatytas Nuolatinių diakonų ugdymo centras ir centro ugdytiniai.

plačiau >

Skelbti prisikėlusį Jėzų – gailestingumo darbas

2016-03-27

Kristaus Prisikėlimas yra reikšmingiausia mūsų krikščioniškojo tikėjimo žinia: Dievas, atsiuntęs savo mylimąjį Sūnų, kviečia priimti Jo meilę ir gailestingumą. Ir žemiškojo gyvenimo kasdienybėje, ir mirties valandą tedrąsina mus Jėzaus žodžiai: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas“ (Jn 11, 25).

plačiau >

Švenčiant Kristų Visatos Valdovą, Kauno arkikatedroje – seminaristų bei kandidatų į nuolatinius diakonus skyrimai lektorių bei akolitų tarnystėms

2015-11-23

Lapkričio 22-ąją, Kristaus Visatos Valdovo sekmadienį, keliems Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams bei kandidatams į nuolatinius diakonus Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas suteikė skyrimus lektorių (lietuviškai – skaitovų) ir akolitų (palydėtojų) tarnystėms.

plačiau >

Nuolatinis diakonatas: nauja patirtis kandidatams, žmonoms ir vaikams

2015-11-15

Lapkričio 22 dieną Kauno arkikatedroje nuolatiniam diakonatui besiruošiantys kandidatai bus paskirti akolitais. Jie jau yra gavę lektoriaus skyrimus. Šie skyrimai palaipsniui ir vis giliau įtraukia kandidatą į bažnytines tarnystes. Arėjant šiai progai kviečiame iš arčiau susipažinti su nuolatinio diakonato pašaukimu ir su dviem kandidatais, Nerijumi Čapu ir Benu Ulevičiumi.

plačiau >

Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmėje – kandidatų į nuolatinius diakonus skyrimai akolitų tarnystei

2015-11-13

Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmės šv. Mišiose KAUNO ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE akolitų tarnystei bus paskirti šeši Nuolatinių diakonų ugdymo centro Šventųjų diakono Stepono ir popiežiaus Jono Pauliaus II trečiojo kurso lektoriai ir kandidatai į nuolatinius diakonus.

plačiau >

Jubiliejinė Diakonato konferencija Romoje (2015)

2015-11-08

Spalio 21-25 dienomis Romoje vyko jubiliejinė diakonato konferencija tema „Diakonatas – praeitis, dabartis, ateitis“, kurią organizavo Tarptautinis diakonato centras (toliau – IDZ), įsikūręs Rottenburge (Vokietija). Konferencijoje dalyvavo 576 delegatai iš 35 pasaulio kraštų.

plačiau >

Studijų ir maldos savaitgalis Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne

2015-09-19

Š.m. rugsėjo 19 d. Nuolatinių diakonų ugdymo centro ugdytiniai lydimi dvasios tėvo kunigo Stasio Kazėno SJ lankėsi Palendrių Šventojo Benedikto vienuolyne.

plačiau >

Nuolatinis diakonatas – dar nepakankamai naudojamas resursas

2015-08-11

Praėjusią savaitę Pietų Italijos Campobasso mieste vyko nacionalinis nuolatinių diakonų kongresas, kuriame dalyvavę šiai tarnystei pašaukti vyrai, kartu su vyskupais, kunigais ir pasauliečiais kalbėjosi apie savo misiją, apie jos vietą šiandieniame Bažnyčios gyvenime ir galimas jos plėtojimo kryptis. Šiuo metu Italijoje yra apie 4200 nuolatinių diakonų. Apie 1500 vyrų ruošiasi diakonato tarnystei.

plačiau >

Pareigas pradėjo eiti naujasis Kauno arkivyskupas metropolitas

2015-07-11

Liepos 11 dieną, Bažnyčiai švenčiant Šventojo Benedikto - Europos globėjo, šventę, į Kauno arkivyskupo metropolito sostą Kauno arkikatedroje įžengė ir iškilmingomis apeigomis pareigas pradėjo eiti Šventojo Tėvo Pranciškaus šių metų birželio 11 dieną paskirtas Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.

plačiau >

Pristatytas 2015 metų Popiežiškasis Žinynas

2015-04-16

Š.m. balandžio 16 d. Vatikano leidykla pristatė 2015 metų Popiežiškąjį Žinyną (Annuario Pontificio), kuriame skelbiami duomenis apie pasaulio vyskupus, informacija apie visas teritorines bažnytines struktūras, apie Romos Kuriją, Vatikano Miesto Valstybę bei Romos vyskupijos vikariatą, apie Šv. Sosto atstovybes užsienyje ir apie prie Šv. Sosto akredituotą diplomatinį korpusą bei kita informacija.

plačiau >