Nauji paskyrimai Nuolatinių diakonų ugdymo centre

2018-06-20 || NDUC
gezonden door jesus 2

Š. m. birželio 19 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ naujuoju Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centro dvasios tėvu paskyrė Mažesniųjų brolių ordino Kauno Šv. Jurgio kankinio (pranciškonų) vienuolyno vikarą, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno ir Vilkaviškio regionų dvasinį asistentą ir Kauno Šv. Klaros globos namų kapelioną br. kun. relig. stud. mgr. Juozapą Mariją Žukauską OFM, o pastoracinės praktikos vadovu – Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos administratorių, Kauno dekanato vicedekaną ir Kauno arkivyskupijos muziejaus direktorių kun. teol. lic. Evaldą Vitulskį

Dėkojame 2012 – 2018 metais šias pareigas ėjusiems - dvasios tėvui kun. Stasiui Kazėnui SJ ir pastoracinės praktikos vadovui mons. Augustinui Paulauskui ir meldžiame gerojo Dievo palaimos jiems bei naujai paskirtiesiems.

NDUC informacija

< atgal į sąrašą