Pasaulyje auga nuolatinių diakonų skaičius

2018-06-23 || Diak. Nerijus Čapas OFS
LEV

Š. m. birželio 23 d. Vatikano leidykla pristatė du naujus Vatikano leidyklos kasmet skelbiamus leidinius su atnaujinta informacija apie Romos Kuriją ir Katalikų Bažnyčią pasaulyje – Popiežiškąjį žinyną (Annuario pontificio) ir Bažnyčios statikos metraštį (Annuarium Statisticum Ecclesiae). Popiežiškajame žinyne skelbiami duomenis apie pasaulio vyskupus, informacija apie visas teritorines bažnytines struktūras, apie Romos Kuriją, Vatikano Miesto Valstybę bei Romos vyskupijos vikariatą, apie Šv. Sosto atstovybes užsienyje ir apie prie Šventojo Sosto akredituotą diplomatinį korpusą bei kita informacija, o Bažnyčios statistikos metraštis fiksuoja padėtį buvusią 2016 metų pabaigoje.

Bažnyčios statistikos metraščio skelbiamais duomenimis, paskutiniąją 2016 metų dieną visame pasaulyje buvo 46312 diakonų arba 2,28 procento daugiau negu 2015 metų pabaigoje. 

Parengta pagal Vatikano radijo pranešimą, kurį galite skaityti čia.

 

< atgal į sąrašą