Naujienos

Su Viešpaties Prisikėlimo švente!

2015-04-05

Ar žiūrėdami į šiuos du mokinius atpažįstate save ir Jūsų tarpe esantį Prisikėlusįjį? Džiaugsmingo kasdienės duonos laužymo ir dalinimosi su vienas kitu. Su Viešpaties Prisikėlimo švente!

plačiau >

Pirmieji Nuolatinių diakonų ugdymo centro ugdytiniai paskirti lektoriaus tarnybai

2014-12-07

2014 m. gruodžio 7 d., antrąjį advento sekmadienį, Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje lektoriaus tarnybai paskirti šeši Nuolatinių diakonų ugdymo centro ugdytiniai.

plačiau >

2014 m. Vidurvasario susibėgimas

2014-07-30

Liepos 23–24 dienomis Raudondvaryje, Gyvųjų akmenų sodyboje, vyko Nuolatinių diakonų ugdymo centro bendruomenės - Šv. Diakono Stepono ir Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II kurso studentų bei jų šeimų ir ugdytojų neformalus vidurvasario susibėgimas.

plačiau >

Sekminių vigilijoje Dubysos slėnyje aktyviai dalyvavo ir kandidatai į nuolatinius diakonus

2014-06-10

Sekminių žygio į Šiluvą kulminacija tapo Sekminių vigilija. Dubysos slėnyje pastatytoje palapinėje į šv. Mišias susirinko daugybė tikinčiųjų net iš aplinkinių miestelių ir bendruomenių. Šv. Mišių liturgijai vadovavo kun. Kęstutis Genys, liturgijoje aktyviai dalyvavo kandidatai į nuolatinius diakonus, atvykę kartu su savo šeimomis.

plačiau >

Baigėsi pirmieji kandidatų į nuolatinius diakonus studijų metai

2014-06-08

2013 m. rugsėjo 22 d. septyni aspirantai buvo paskelbti kandidatais į nuolatinius diakonus. Pirmieji studijų metai buvo intensyvūs ne tik dvasine, bet ir ugdymo prasme. Juos pabaigę jau gavome paskyrimus į parapijas, kur per vasarą atliksime liturginę ir pastoracinę praktiką.

plačiau >

Išleista mons. Algirdo Jurevičiaus knyga „Diakonatas. Teologija ir praktika“

2013-11-21

Knygoje kunigas, monsinjoras, teologijos mokslų daktaras Algirdas Jurevičius apžvelgia nuolatinio diakonato Katlikų Bažnyčioje raidą, išsamiai aptaria jo teologiją, analizuoja taikymo galimybes Lietuvoje.

Algirdas Jurevičius. Diakonatas. Teologija ir praktika. – Kaunas: Vox altera, 2013. – 336 p.

plačiau >

Kauno arkikatedroje bazilikoje pristatyti kandidatai į nuolatinį diakonatą

2013-09-22

Rugsėjo 22 d., sekmadienį, per šv. Mišias Kauno arkikatedroje bazilikoje kartu Eucharistiją šventusios bendruomenės, savo šeimų bei Viešpaties akivaizdoje 7 vyrai išreiškė pasiryžimą 4 metus rengtis nuolatiniam diakonatui ir vėliau tarnauti Bažnyčiai nuolatinių diakonų luome.

plačiau >

Kandidatų į nuolatinius diakonus ugdymo pirmųjų metų programa (2013–2014)

2013-09-01

Studijų dalykai ir dėstytojai, susitikimų ir atsiskaitymų kalendorius... 

plačiau >

Baigėsi parengiamieji kandidatų į nuolatinius diakonus metai

2013-06-20

2012-ųjų vasaros pradžioje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ pirmuosius 7 vyrus pašaukė ruoštis nuolatinio diakono tarnystei.

plačiau >