Baigėsi tretieji studijų metai

2022-05-26 || Emilijus Malinauskas
20220506 001

Gegužės 6 dieną, mes, kandidatai į nuolatinius diakonus, susirinkome į trečiųjų studijų metų paskutinį savaitgalį. Kaip jau įprasta, savaitgalis prasidėjo vakarine malda, vakariene. Po vakarienės teko pasidalinti į dvi grupes: vieni ėjome, mokytis, sakyti proginius pamokslus pas br. Juozapą Mariją OFM, kiti tobulinti giedojimo subtilybes pas Vitą Liaudanskaitę Vaitkevičienę. Ji gera mokytoja, kuri išmokytų giedoti ir visiškai neturintį klausos ir balso...

Šeštadienis prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo nuolatinių diakonų centro direktorius, Kauno kunigų seminarijos prefektas kun. Kęstutis Genys, o šv. Mišiose patarnavo kandidatai į nuolatinius diakonus. Po šv. Mišių, papusryčiavę, sėdome rašyti paskutinio šių metų egzamino iš socialinės moralinės teologijos, kurią mums dėstė Kauno arkivyskupas dr. Kęstutis Kėvalas. Po egzamino arkivyskupas apibendrino kurso studijų medžiagą ir visiem kandidatam padovanojo po kurso medžiagos paruoštuką – knygą DOCAT. Šiltas, padrąsinantis ir palaikantis arkivyskupo žodis suteikia pasitikėjimo ir drąsos einant šiuo tikėjimo ir ieškojimo keliu. Po egzamino ir kurso medžiagos aptarimo sekė liturgijos praktika, kurios šį kartą mokė kun. Kęstutis Genys ir Kauno arkikatedros klebonas, Kauno arkivyskupijos generalinis vikaras kun. Evaldas Vitulskis. Po pietų savo diakoniškos tarnystės patirtimi atvyko pasidalinti diak. Darius Venčkauskas su žmona Neringa. Jie kalbėjo apie būtiną jautrumą ypač tarnystės pradžioje, kai bendruomenei ir diakonui reikia užsiauginti abipusį pasitikėjimą. Išgirdome, koks svarbus yra žmonos palaikymas ir abipusis supratimas bei kalbėjimasis.

Šie studijų metai, kaip ir ankstesnieji, buvo kupini naujų įžvalgų. Susipažinome su dėstytojais - kun. dr. Miroslav Dovda, kuris pristatė pastoracinės teologijos temas, dr. Vygantu Malinausku, kuris parodė kaip apologetiškai pasitikrinti istorijos interpretacijas. Kun. dr. Andrius Narbekovas mokė moralinės teologijos bioetikos klausimais, bei jau mano minėtas arkivyskupas dr. Kęstutis Kėvalas mokęs socialinės moralinės teologijos. Visus studijų metus mus prižiūrėjusi Virginija Malinauskienė, kurią vadiname motinėle, po metų aptarimo visus išlydėjo namo.

Dėkojame nuostabiems dėstytojams, kurso komandai, kuri mus lydėjo visus ir jau ne pirmus metus, Kauno kunigų seminarijos bendruomenei, seminarijos rektoriui kun. dr. Ramūnui Norkui, aukotojams, visiems kurie meldžiasi už pašaukimus, o ypatingai ačiū sakome tiems, kurie meldžiasi už būsimuosius nuolatinius diakonus.

< atgal į sąrašą