Kaune vyko diakonų tęstinio ugdymo savaitgalis

2024-01-22 || Diak. Nerijus Čapas OFS
20240120 123210

Š. m. sausio 19-20 dienomis Kauno kunigų seminarijoje vyko diakonų tęstinio ugdymo savaitgalis.

Iš visos Lietuvos susirinkę diakonai studijų savaitgalį pradėjo ekumeninėmis pamaldomis Kauno evangelikų liuteronų bažnyčioje, vėliau kartu su Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovybe vakarieniaudami aptarė Bažnyčios ir diakonato aktualijas pasaulyje bei Lietuvoje. Klausėsi Kauno arkivyskupijos Caritas direktoriaus diak. mgr. Arūno Kučiko paskaitos apie trigubą diakono pašaukimą - būti Kristaus - Tarno ženklu, atlikti liturginę tarnystę Bažnyčioje, liudyti ir skelbti pasauliui Dievo Karalystę. Diskutavo šiandieninei Bažnyčiai aktualiomis temomis. Praktinio užsiėmimo metu seniau įšventintieji diakonai su naujai išventintaisiais pasidalino liturginės tarnystės ypatumais, seminarijos bažnyčioje kartu meldėsi seminarijos dvasios tėvo kun. Stasio Kazėno SJ celebruotose Šv. Mišiose. Tęstinio ugdymo savaitgalį užbaigė Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje Luko evangelijos skaitymu.

< atgal į sąrašą