Nuolatinių diakonų ugdymo centras kviečia vyrus, norinčius tapti nuolatiniais diakonais

2023-02-17 || NDUC
Priemimas

Kauno arkivyskupijoje veikiantis Nuolatinių diakonų ugdymo centras kviečia vyrus, norinčius tapti Katalikų Bažnyčios nuolatiniais diakonais, teikti priėmimo dokumentus.

Nuolatinių diakonų ugdymo centras yra įgaliotas ruošti kandidatus diakono tarnystei tik Kauno arkivyskupijai ir Panevėžio, Telšių bei Vilkaviškio vyskupijoms.

Kandidatai* turi būti įgiję aukštąjį išsilavinimą, gali būti, užsiimantys įvairia profesine veikla**, pasižymintys tvirtu tikėjimu, praktikuojamomis dorybėmis, doru krikščionišku gyvenimu ir atpažįstantys savyje  diakoniškojo pašaukimo ženklus, kuriuos patvirtina ir jų bendruomenės.

Pasiruošimas diakonystei Nuolatinių diakonų ugdymo centre trunka 5 metus ir yra suskirstytas į du etapus: pirmieji metai skiriami bendrajam pasirengimui; kiti ketveri – teologijos ir patoracinės praktikos metai (ugdymo programos aprašymą galima rasti čia). 

Po šventimų vyksta nuolatinis palydėjimas diakono tarnystėje.

Priėmimas vyks dviem etapais.

Pirmasis etapas:

Besidomintieji turi susitikti su savo vyskupu ordinaru*** ir informuoti apie savo troškimą. Kauno arkivyskupijos kandidatai susitinka su vyskupu ordinaru tik antrajame etape.

Po susitikimo, anketa (jos formą galite rasti čia) užklijuotame voke (ant jo turi būti užrašyta „Nuolatinių diakonų ugdymo centro Priėmimo komisijai“ ir besidominčiojo vardas, pavardė ir adresas) pristatoma iki 2023 m. birželio 1 d. adresu: Rotušės a. 14A, 44279 Kaunas

Taip pat, iki 2023 m. birželio 1 d. būtina pokalbiui susitikti su vienu iš nurodytų psichinės sveikatos specialistų****.

Nuolatinių diakonų ugdymo centro Priėmimo komisijos sprendimas, dėl besidominčiojo galimybės dalyvauti antrajame priėmimo etape, bus praneštas kiekvienam asmeniškai iki 2023 m. birželio 15 d. 

Antrasis etapas:

Besidomintieji, gavę Nuolatinių diakonų ugdymo centro Priėmimo komisijos kvietimą dalyvauti antrajame priėmimo etape, iki 2023 m. liepos 1 d. Nuolatinių diakonų ugdymo centrui, adresu: Rotušės a. 14A, 44279 Kaunas, turi pristatyti šiuos dokumentus:

a) pretendento ranka rašytą prašymą priimti rengtis nuolatinei diakono tarnystei (prašymo pavyzdį galite rasti čia);

b) asmens tapatybės kortelę arba pasą;

c) pretendento anketą (anketos formą galite rasti čia);

d) Krikšto, Sutvirtinimo, o vedusiems – Santuokos sakramento pažymėjimų kopijas ar išrašus iš Krikšto, Sutvirtinimo ar Santuokos sakramentų registracijos knygų; 

e) medicininę sveikatos pažymą (forma Nr. 027a); 

f) vedusiems – žmonos ranka rašytą sutikimą (žmonos sutikimo pavyzdį galite rasti čia); 

g) parapijos klebono ar kito kunigo, pažįstančio pretendentą kaip veiklų krikščionį, rekomendaciją;

h) jei įmanoma, rekomendaciją (charakteristiką) iš darbovietės; 

i) aukštojo išsilavinimo diplomo kopiją; 

j) gyvenimo aprašymą (laisva forma);

k) 4 foto nuotraukas (3x4). 

Nuolatinių diakonų ugdymo centro Priėmimo komisijos susitikimas su pretendentais, pateikusiais visus reikiamus dokumentus ir gavusiais asmeninį kvietimą, vyks 2023 m. liepos 31 d. Tikslesnę informaciją pateiksime asmeniškai.

PASTABOS:

* Nevedęs kandidatas į diakonus, pagal Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos patvirtintas Nuolatinių diakonų Lietuvoje ugdymo, gyvenimo ir tarnystės gaires, šventimų dieną turi būti ne jaunesnis kaip 30 metų ir po šventimų įsipareigoja gyventi celibate; vedęs kandidatas į diakonus šventimų dieną turi būti ne jaunesnis kaip 35 metų ir ne vyresnis kaip 55 metų bei gavęs žmonos sutikimą.

** Jei, atsižvelgiant į Katalikų Bažnyčios normas bei išmintingą vietos ordinaro vertinimą, profesinė veikla nėra pripažinta nesuderinama su diakono tarnyste.

*** Savas vyskupas yra vyskupas tos vyskupijos, kurioje kandidatas turi buveinę, arba vyskupijos, kuriai kandidatas ketina tarnauti (Kanonų teisės kodekso kan. 1016).

**** Gydytojas psichiatras Audrius Starkauskas, tel. Nr.: +370 687 37425 (Kaunas) arba psichologė Banga Narmontienė, tel. Nr.: +370 679 25565‬‬ (Klaipėda).

Kandidatai privalo būti laisvi nuo visų kliūčių, išvardintų Kanonų teisės kodekso 1040–1042 kanonuose.

Tapimas kandidatu į nuolatinius diakonus nelaiduoja, kad diakonato šventimai bus suteikti.

Buvę kandidatai kunigystei ar diakonystei ir tie, kurių kandidatūros kartą jau buvo atmestos Nuolatinių diakonų ugdymo centro Priėmimo komisijos, į rengimosi nuolatiniam diakonatui programą nepriimami.

 

Informacija atnaujinta 2023-02-01

 

< atgal į sąrašą