Naujienos

Pareigas pradėjo eiti naujasis Kauno arkivyskupas metropolitas

2015-07-11

Liepos 11 dieną, Bažnyčiai švenčiant Šventojo Benedikto - Europos globėjo, šventę, į Kauno arkivyskupo metropolito sostą Kauno arkikatedroje įžengė ir iškilmingomis apeigomis pareigas pradėjo eiti Šventojo Tėvo Pranciškaus šių metų birželio 11 dieną paskirtas Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.

plačiau >

Pristatytas 2015 metų Popiežiškasis Žinynas

2015-04-16

Š.m. balandžio 16 d. Vatikano leidykla pristatė 2015 metų Popiežiškąjį Žinyną (Annuario Pontificio), kuriame skelbiami duomenis apie pasaulio vyskupus, informacija apie visas teritorines bažnytines struktūras, apie Romos Kuriją, Vatikano Miesto Valstybę bei Romos vyskupijos vikariatą, apie Šv. Sosto atstovybes užsienyje ir apie prie Šv. Sosto akredituotą diplomatinį korpusą bei kita informacija.

plačiau >

Su Viešpaties Prisikėlimo švente!

2015-04-05

Ar žiūrėdami į šiuos du mokinius atpažįstate save ir Jūsų tarpe esantį Prisikėlusįjį? Džiaugsmingo kasdienės duonos laužymo ir dalinimosi su vienas kitu. Su Viešpaties Prisikėlimo švente!

plačiau >

Pirmieji Nuolatinių diakonų ugdymo centro ugdytiniai paskirti lektoriaus tarnybai

2014-12-07

2014 m. gruodžio 7 d., antrąjį advento sekmadienį, Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje lektoriaus tarnybai paskirti šeši Nuolatinių diakonų ugdymo centro ugdytiniai.

plačiau >

2014 m. Vidurvasario susibėgimas

2014-07-30

Liepos 23–24 dienomis Raudondvaryje, Gyvųjų akmenų sodyboje, vyko Nuolatinių diakonų ugdymo centro bendruomenės - Šv. Diakono Stepono ir Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II kurso studentų bei jų šeimų ir ugdytojų neformalus vidurvasario susibėgimas.

plačiau >

Sekminių vigilijoje Dubysos slėnyje aktyviai dalyvavo ir kandidatai į nuolatinius diakonus

2014-06-10

Sekminių žygio į Šiluvą kulminacija tapo Sekminių vigilija. Dubysos slėnyje pastatytoje palapinėje į šv. Mišias susirinko daugybė tikinčiųjų net iš aplinkinių miestelių ir bendruomenių. Šv. Mišių liturgijai vadovavo kun. Kęstutis Genys, liturgijoje aktyviai dalyvavo kandidatai į nuolatinius diakonus, atvykę kartu su savo šeimomis.

plačiau >

Baigėsi pirmieji kandidatų į nuolatinius diakonus studijų metai

2014-06-08

2013 m. rugsėjo 22 d. septyni aspirantai buvo paskelbti kandidatais į nuolatinius diakonus. Pirmieji studijų metai buvo intensyvūs ne tik dvasine, bet ir ugdymo prasme. Juos pabaigę jau gavome paskyrimus į parapijas, kur per vasarą atliksime liturginę ir pastoracinę praktiką.

plačiau >

Išleista mons. Algirdo Jurevičiaus knyga „Diakonatas. Teologija ir praktika“

2013-11-21

Knygoje kunigas, monsinjoras, teologijos mokslų daktaras Algirdas Jurevičius apžvelgia nuolatinio diakonato Katlikų Bažnyčioje raidą, išsamiai aptaria jo teologiją, analizuoja taikymo galimybes Lietuvoje.

Algirdas Jurevičius. Diakonatas. Teologija ir praktika. – Kaunas: Vox altera, 2013. – 336 p.

plačiau >

Kauno arkikatedroje bazilikoje pristatyti kandidatai į nuolatinį diakonatą

2013-09-22

Rugsėjo 22 d., sekmadienį, per šv. Mišias Kauno arkikatedroje bazilikoje kartu Eucharistiją šventusios bendruomenės, savo šeimų bei Viešpaties akivaizdoje 7 vyrai išreiškė pasiryžimą 4 metus rengtis nuolatiniam diakonatui ir vėliau tarnauti Bažnyčiai nuolatinių diakonų luome.

plačiau >

Kandidatų į nuolatinius diakonus ugdymo pirmųjų metų programa (2013–2014)

2013-09-01

Studijų dalykai ir dėstytojai, susitikimų ir atsiskaitymų kalendorius... 

plačiau >

Baigėsi parengiamieji kandidatų į nuolatinius diakonus metai

2013-06-20

2012-ųjų vasaros pradžioje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ pirmuosius 7 vyrus pašaukė ruoštis nuolatinio diakono tarnystei.

plačiau >