Ugdymo komanda

Kun. Kęstutis GENYSKun. Kęstutis GENYS, Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas
Kauno kunigų seminarijos prefektas, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas.

 

Kun. Stasys KAZĖNAS SJKun. Stasys KAZĖNAS SJ, Nuolatinių diakonų ugdymo centro dvasios tėvas
Šiaulių jėzuitų namų vyresnysis, Rekolekcijų namų vadovas, Šiaulių jėzuitų mokyklos kapelionas.

 

Mons. Augustinas PAULAUSKASMons. Augustinas PAULAUSKAS, Nuolatinių diakonų ugdymo centro pastoracinės praktikos vadovas
Arkivyskupo generalvikaras, Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebonas.

 

Virginija MALINAUSKIENĖVirginija MALINAUSKIENĖ, Nuolatinių diakonų ugdymo centro koordinatorė
Teologijos bakalaurė, pastoracinės teologijos magistrė, Gyvenimo ir tikėjimo instituto dėstytoja.