Diakono Erik Thouet viešnagė Lietuvoje (papildyta radijo laidos įrašu)

2017-12-01 || Virginija Malinauskienė
Erik 20Thouet

Lapkričio 13-14 d. VDU Katalikų teologijos fakulteto (KTF) kvietimu Lietuvoje lankėsi Rotenburgo - Štutgarto vyskupijos (Vokietija) nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas, Tarptautinio diakonato centro (IDC) delegatų asamblėjos narys diakonas Erik Thouet.

Teologijos fakulteto studentams ir kitiems besidomintiems diakonato tema jis pristatė nuolatinio diakonato plėtrą Vokietijoje ir pasaulyje, paliudijo savo tikėjimo ir pašaukimo kelią. Pasak jo, po Vatikano II Susirinkimo atgaivinta nuolatinio diakonato tarnystė nėra visų sekuliarizacijos proceso nulemtų problemų sprendimas, o veikiau ženklas šių dienų Bažnyčiai. Pasak jo diakono sakramentiniai patarnavimai ar Dievo žodžio skelbimas dažnai būna geriau suprantami nuo tikėjimo tradicijos nutolusiems žmonėms. Kita vertus, būtina nuolat puoselėti vaisingą bendradarbiavimą tarp kunigų ir diakonų. Prelegentas citavo buvusio Rotenburgo - Štutgarto vyskupo (dabar kardinolo) Walterio Kasperio įvaizdį, kuriuo ganytojas palygino kunigus ir diakonus su dviem to paties kūno rankomis. Šis iškilus teologas ir ganytojas pabrėždavo, kad diakonų nedera laikyti nei kunigų, nei socialinių darbuotojų pakaitalu. Diakonas Erik Thouet, savo vyskupijoje vadovaujantis nuolatinių diakonų ugdymo procesui, pabrėžė gero teologinio parengimo, taip pat socialinės pedagogikos, psichologijos žinių svarbą, dvasinio ugdymo būtinybę, įtraukiant ir šeimos narius, ypač būsimųjų diakonų sutuoktines. Pasak jo, diakonato kandidatų ugdymas trunka 6–7 metus. 

Diakonas Erik Thouet taip pat lankėsi Kauno „Arkos“ bendruomenėje, su kuria jį sieja ypatinga asmeninė patirtis: prieš kelis dešimtmečius darbuodamasis su neįgaliaisiais diakonas Erikas išgyveno esminę tikėjimo atnaujinimo patirtį, pašaukimą diakono tarnystei, ten taip pat sutiko savo žmoną, su kuria užaugino penketą vaikų. Svečias iš Vokietijos taip pat dalyvavo „Marijos radijo“ laidoje, džiaugėsi galimybe Vilniuje aplankyti Dievo Gailestingumo ir Aušros Vartų Gailestingumo Motinos šventoves, Kaišiadoryse pasimelsti prie palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio sarkofago.

Nuolatinių diakonų ugdymo centre svečias iš Vokietijos neformaliame susitikime bendravo su Lietuvoje besidarbuojančiais nuolatiniais diakonais, jų šeimų nariais, ugdymo centro bendradarbiais, taip pat Vilkaviškio vyskupijos kandidatais į diakonystę. 

Kauno arkivyskupijos kurijoje diakonas Erik Thouet bendravo su Kauno arkivyskupu metropolitu Lionginu Virbalu SJ; po išsamaus pokalbio su ordinaru, jis taip pat susitiko su arkivyskupu emeritu Sigitu Tamkevičium SJ.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ anksčiau yra patvirtinęs planą tęsti nuolatinių diakonų rengimą Kauno arkivyskupijoje.

 

Čia galite išgirsti Marijos radijo laidos įrašą su diakonu Erik Thouet

 

 

< atgal į sąrašą