Pirmieji Nuolatinių diakonų ugdymo centro ugdytiniai paskirti lektoriaus tarnybai

2014-12-07 || Nerijus Čapas OFS
20141207lektoriai 01n

2014 m. gruodžio 7 d., antrąjį advento sekmadienį, Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje vyko neeilinė iškilmė – lektoriaus tarnybai paskirti septyni vyrai, o du gavo kandidato kunigo tarnystei skyrimus.

Šventųjų Mišių metu, kurias koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno kunigų seminarijos studijų dekanas prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas ir Kauno kunigų seminarijos prefektas kunigas Kęstutis Genys bei Nuolatinių diakonų ugdymo centro dvasios tėvas kunigas Stasys Kazėnas SJ, lektoriaus tarnybai paskirti Nuolatinių diakonų ugdymo centro ugdytiniai – kandidatai nuolatinio diakono tarnystei – Benas Ulevičius, Nerijus Čapas OFS, Darius Chmieliauskas, Arūnas Jurčius, Audrius Jesinskas ir Darius Venčkauskas ir Kauno kunigų seminarijos auklėtinis – kandidatas kunigo tarnystei – br. Laimonas Mituzas PNB. Po lektoriaus skyrimų, arkivyskupas metropolitas suteikė kandidato kunigo tarnystei skyrimus Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams – Vincentui Lizdeniui bei Emiliui Vasiliauskui.

Po šventųjų Mišių, Nuolatinių diakonų ugdymo centro bendruomenė – studentai su šeimomis, ugdytojai bei arkivyskupijos ganytojai rinkosi šventinių pietų, kurių metu Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas dr. Kęstutis Kėvalas ir prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS pasidalijo įžvalgomis apie lektoriaus tarnybos ypatumus ir tolimesnę kelionę link diakonato šventimų. Po pietų, arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, kunigas Kęstutis Genys ir Nuolatinių diakonų ugdymo centro pastoracinės praktikos vadovas monsinjoras Augustinas Paulauskas naujai paskirtiesiems lektoriams įteikė po dovaną – viatikinę, kad jie su Dievo Tauta galėtų dalintis ne tik Gyvojo Dievo žodžiu, bet, kaip ektraordinariniai šventosios Komunijos dalytojai, ir Eucharistija.

< atgal į sąrašą