Ugdymo struktūra

Ugdymas apima tris etapus:

  • I etapas: vieneri metai – propedeutinis laikotarpis, skirtas susipažinti su diakono tarnyste, atpažinti savo pašaukimą ir apsispręsti, krikščioniškam brandumui sustiprinti;
  • II etapas: treji metai – skirti įgyti teologijos pagrindus; didelis dėmesys skiriamas diakoniškai teologijai ir diakono dvasingumo ugdymui bei praktinei teologijai ir pastoracinei praktikai parapijoje;
  • III etapas: vieneri metai – labiau praktinis etapas, skirtas kandidato praktinių įgūdžių ugdymui pastoraciniuose centruose (Caritas, Šeimos, Jaunimo, Katechetiniame centre ir kt.) bei parapijoje, paskirto globėjo priežiūroje. Taip pat toliau plečiamos teorinės žinios ir gilinamasi į diakonišką dvasingumą. Rengiamasi priimti diakono šventimus.