Diakonai Lietuvoje

Diak. Giedrius Bakūnas MIC, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų kongregacija

Gimęs: 1973-02-09, įšventintas: 2017-12-08.

Tarnystės vieta: Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia.

Diak. Bernardas BELICKAS OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Gimęs: 1968-09-20, įšventintas: 2001-01-13.

Tarnystės vieta: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolynas.

Diak. Nerijus ČAPAS OFS, Lietuvos kariuomenės ordinariatas

Gimęs: 1974-04-16, įšventintas: 2017-06-24.

Tarnystės vieta: Lietuvos kariuomenės ordinariato Klaipėdos įgulos ir Karinių jūrų pajėgų kapelionatai.

Diak. lic. Darius CHMIELIAUSKAS, Kauno arkivyskupija

Gimęs: 1970-02-03, įšventintas: 2017-06-24.

Tarnystės vieta: Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros parapija.

Diak. Audrius JESINSKAS, Lietuvos kariuomenės ordinariatas

Gimęs: 1976-11-20, įšventintas: 2017-06-24.

Tarnystės vieta: Lietuvos kariuomenės ordinariato Kauno įgulos kapelionatas.

Diak. Dainius KAUNIETIS, Panevėžio vyskupija

Gimęs: 1982-06-18, įšventintas: 2013-07-21.

Tarnystės vieta: Troškūnų Švč. Trejybės parapija.

Diak. Valdemaras MAČYS, Vilkaviškio vyskupija

Gimęs: 1988-02-23, įšventintas: 2017-06-11.

Tarnystės vieta: Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje.

Diak. Laimonas MITUZAS, Vilkaviškio vyskupija

Gimęs: 1980-05-30, įšventintas: 2017-06-11.

Tarnystės vieta: Alytaus Šv. Angelų Sargų parapija ir Pilnų namų bendruomenė.

Diak. Gabrielius SATKAUSKAS, Vilniaus arkivyskupija

Gimęs: 1991-01-03, įšventintas: 2017-05-27.

Tarnystės vieta: Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija.

Diak. Lukas SKROBLAS OSB, Šventojo Benedikto ordino Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas

Išventintas: 2016-07-23.

Tarnystės vieta: Šventojo Benedikto ordino Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas.

Diak. Raimundas ŠNAPŠTYS, Šiaulių vyskupija

Gimęs: 1989-12-04, įšventintas: 2017-12-26.

Tarnystės vieta:

Diak. dr. Benas ULEVIČIUS, Kauno arkivyskupija

Gimęs: 1973-03-30, įšventintas: 2017-06-24.

Tarnystės vieta: Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija.

Diak. Vilius VALIONIS, Panevėžio vyskupija

Gimęs: 1964-07-27, įšventintas: 2017-07-09

Tarnystės vieta: Lėno Šv. Antano Paduviečio parapija.

Diak. mgr. Darius VENČKAUSKAS, Kauno arkivyskupija

Gimęs: 1977-01-11, įšventintas: 2017-06-24.

Tarnystės vieta: Kauno Šv. Antano Paduviečio parapija.

Diak. Linas VOROČINSKIS OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Gimęs: 1978-12-01, įšventintas: 2006-06-15.

Tarnystės vieta: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konventas.