„Sustiprinti sakramentinės malonės ir bendraudami su vyskupu bei jo kunigais, diakonai tarnauja Dievo tautai liturgijos, žodžio ir meilės tarnyba.“

(plg. Lumen gentium, 29)

Aktualu

 • Priemimas

  Nuolatinių diakonų ugdymo centras kviečia vyrus, norinčius tapti nuolatiniais diakonais

  2018-01-26

  Kauno arkivyskupijoje veikiantis Nuolatinių diakonų ugdymo centras kviečia vyrus, norinčius tapti Katalikų Bažnyčios nuolatiniais diakonais, teikti priėmimo dokumentus.

 • 20170117 03

  Nuolatiniam diakonatui Vokietijoje ir pasaulyje - 50!

  2018-01-19

  Š.m. sausio 15-18 dienomis Kiolno mieste vyko 50-ajam nuolatinio diakonato atkūrimo Vokietijoje ir pasaulyje jubiliejui skirti renginiai.

 • LV SV.Steponas

  Lionginas Virbalas SJ: Ištikimieji mokiniai

  2017-12-27

  Šv. Steponas – žmogus, kuris žvelgė į atvirą dangų, bet žmonių rankos svaidė į jį akmenis. Kasmet išgyvename šį keistą ryšį tarp Kalėdų ir Šv. Stepono dienos, tarp Jėzaus Gimimo šventės ir kankinio minėjimo.

 • Benediktas XVI

  Benediktas XVI: „Pirmojo krikščionio kankinio liudijimas“

  2017-12-26

  Gruodžio 26 d. Katalikų Bažnyčiai minint pirmąjį krikščionį kankinį - šventąjį diakoną Steponą, skelbiame 2012 m. gegužės 2 d. Vatikano radijo pranešimo santrauką iš popiežiaus Benedikto XVI katechezės apie šventojo diakono Stepono kankinystės liudijimą, pasakytą bendrosios audiencijos Šv. Petro aikštėje dalyviams.

 • Erik 20Thouet

  Diakono Erik Thouet viešnagė Lietuvoje (papildyta radijo laidos įrašu)

  2017-12-01

  Lapkričio 13-14 d. VDU Katalikų teologijos fakulteto (KTF) kvietimu Lietuvoje lankėsi Rotenburgo - Štutgarto vyskupijos Nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas, Tarptautinio diakonato centro (IDC) delegatų asamblėjos narys diakonas Erik Thouet.

 • Pranciskus diakonai

  Popiežius: Diakonai kaip naujosios meilės civilizacijos pradininkai

  2017-11-20

  Bažnyčiai reikia nuolatinės diakonystės tarnystės; šiandien ne tik svarbu, bet ir įdomu ištirti šį pašaukimą. Tuo įsitikinęs, popiežius savo ranka parašė įvadą naujam veikalui apie nuolatinę diakonystę „Diakonatas pagal popiežių Pranciškų. Vargstančiųjų Bažnyčia vardan vargstančiųjų”.

 • Delpini Archivio 2

  Milano arkivyskupas parapijoms: ieškokite nuolatinių diakonų pašaukimų

  2017-11-03

  „Kviečiu bendruomenes, rašo arkivyskupas Delpini, skirti dėmesį nuolatinio diakono figūrai būdingų bruožų supratimui ir padrąsinti vyrus, kurie mano esą tinkami, žengti žingsnį pirmyn. Diakonas yra vyskupo bendradarbis apaštalinėje tarnystėje, o ne paaukštinimą gavęs kunigo padėjėjas. Paprašyti kurio nors vyro įsitraukti į šią bendradarbiavimo formą reiškia, kad bendruomenė sutinka atsisakyti jo vertingo buvimo jos tarpe dėl gėrio visai vyskupijos bendruomenei. Esu įsitikinęs, kad už šią auka atsilygins Viešpats, kuris pasirūpins kitų dosnių figūrų atsiradimu“.

daugiau >>

2017 m. birželio 24 d. diakonų šventimų vaizdo įrašas

Galerijos