„Sustiprinti sakramentinės malonės ir bendraudami su vyskupu bei jo kunigais, diakonai tarnauja Dievo tautai liturgijos, žodžio ir meilės tarnyba.“

(plg. Lumen gentium, 29)

Aktualu

 • 2017 03 25t132014z 1 lynxmped2o0do rtroptp 4 pope milan

  Šventojo Tėvo Pranciškaus vizitas Milano arkivyskupijoje: 2017 m. kovo 25 d. susitikimas su kunigais ir pašvęstaisiais Milano katedroje

  2017-09-28

  2017 m. kovo 25 d. Šventasis Tėvas Pranciškaus su ganytojišku vizitu lankėsi Milano arkivyskupijoje ir Milano katedroje susitiko su arkivyskupijoje tarnaujančiais kunigais, diakonais ir pašvęstaisiais, atsakė į jų pateiktus klausimus. Jūsų dėmesiui siūlome Šventojo Tėvo Pranciškaus atsakymą į Milano arkivyskupijos nuolatinio diakono Roberto Crespi klausimą.

 • DSC 0300 002 800x450.3b8121cd3eb627ecde55e9452fb11b3e 2

  Lurde vyko Tarptautinio diakonato centro (IDC) studijų ir ataskaitinė - rinkiminė konferencijos

  2017-09-20

  Š.m. rugsėjo 7-11 dienomis Lurde (Prancūzija) vyko Tarptautinio diakonato centro (IDC) organizuota studijų konferencija iš penkiasdešimties šalių susirinkusiems diakonams ir Tarptautinio diakonato centro (IDC) vadovybės ataskaitinė - rinkiminė konferencija.

 • 20170624 bendra

  Žiniasklaida apie istorinius diakonų šventimus

  2017-09-19

  Po pirmą kartą Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijoje vykusių nuolatinių diakonų šventimų, kurių metu Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ penkis vedusius vyrus iš Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos kariuomenės ordinariato įšventino diakonais.

 • Nuolatiniai diakonai 20170624 mst 023pg

  Arkivyskupijos globėjo šventėje – nuolatinių diakonų šventimai

  2017-06-24

  Arkivyskupijos šventės dalyviai tapo istorinio įvykio liudininkais – Bažnyčia Lietuvoje pirmąkart šventimais įgaliojo ketverių metų studijų ir dvasinio ugdymo programą baigusius, savo profesijas, darbus ir šeimas turinčius vedusius vyrus patarnauti tikinčiųjų bendruomenėms.

 • Nuolatiniai diakonai 20170624 mst 023pg

  Šventosios Dvasios pažadinta Bažnyčios tarnystė

  2017-06-24

  Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje 2017 m. birželio 24 d. švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą ir teikiant nuolatinių diakonų šventimus

 • Phillip ordination 2 3

  Pirmą kartą Lietuvoje - nuolatinių diakonų šventimai

  2017-06-23

  Rytoj, birželio 24-ąją, švenčiant Kauno arkivyskupijos Globėjo Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, Šv. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ diakonais įšventins penkis vedusius įvairių profesijų vyrus, kurie penkerius metus šiems šventimams ruošėsi studijuodami Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre.

 • Phillip ordination 2 2

  Pažintis su besirengiančiais diakonų šventimams

  2017-06-08

  2017 metų birželio 24 dieną, švenčiant Kauno arkivyskupijos Globėjo Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, Kauno Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, diakonais bus įšventinti 5 vedę vyrai, kurie nuo 2012-ųjų metų šiems šventimams ruošėsi studijuodami Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre. Tai istorinis įvykis Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje, nes šie šventimai vedusiems vyrams teikiami pirmą kartą.

daugiau >>

 Iškilmės Kauno arkikatedroje 2015 m. lapkričio 22 d.

Galerijos