„Sustiprinti sakramentinės malonės ir bendraudami su vyskupu bei jo kunigais, diakonai tarnauja Dievo tautai liturgijos, žodžio ir meilės tarnyba.“

(plg. Lumen gentium, 29)

Aktualu

 • Phillip ordination 2 2

  Pažintis su besirengiančiais diakonų šventimams

  2017-06-08

  2017 metų birželio 24 dieną, švenčiant Kauno arkivyskupijos Globėjo Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, Kauno Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, diakonais bus įšventinti 5 vedę vyrai, kurie nuo 2012-ųjų metų šiems šventimams ruošėsi studijuodami Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre. Tai istorinis įvykis Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje, nes šie šventimai vedusiems vyrams teikiami pirmą kartą.

 • 02 lionginas virbalas 102 d

  Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija Šv. Krizmos Mišiose su arkivyskupijos kunigais

  2017-04-13

  Mieli broliai kunigai, šią ypatingą dieną susirinkę Kauno arkikatedroje dėkokime Dievui už ypatingą kunigystės dovaną ir už Eucharistiją, kurią aukojame mūsų bendruomenėse ir už jas. Esame kartu su vienuoliais, vienuolėmis ir pasauliečiais. Viešpats dar kartą mums leidžia pajusti visų Bažnyčios narių, o ypač mūsų kunigišką bendrystę.

 • Annuario

  Auga nuolatinių diakonų skaičius

  2017-04-07
  Š.m. balandžio 6 d. Vatikano leidykla pristatė 2017 metų Popiežiškąjį žinyną (Annuario Pontificio), kuriame skelbiami duomenis apie pasaulio vyskupus, informacija apie visas teritorines bažnytines struktūras, apie Romos Kuriją, Vatikano Miesto Valstybę bei Romos vyskupijos vikariatą, apie Šv. Sosto atstovybes užsienyje ir apie prie Šv. Sosto akredituotą diplomatinį korpusą bei kita informacija.
 • 20160723 124725 1

  Diakonato šventimai Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne

  2016-07-23

  Š.m. liepos 23 d. Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne buvo didelė iškilmė – Šventųjų Mišių metu buvo teikiami diakonato šventimai.

 • RV16492 Articolo 1

  Sirų malabarų Bažnyčioje – pirmasis vedęs diakonas

  2016-06-18

  1563 metais Tridento Susirinkime buvo priimtas sprendimas atnaujinti nuolatinio diakonato tarnystę, praktikuotą pirmaisiais Bažnyčios istorijos amžiais, bet vėliau pamirštą. Tačiau ir Tridento Susirinkimo sprendimas, galų gale, liko tik popieriuje, tačiau nebuvo pamirštas. Nuolatinio diakonato tarnystė, jai įšventinant ir vedusius vyrus, buvo atnaujinta Vatikano II Susirinkime.

 • 20160604 120158 1

  Popiežiaus audiencija Tarptautinio diakonato centro atstovams

  2016-06-04

  Popiežius šeštadienį privačioje audiencijoje priėmė keliasdešimt diakonų, Tarptautinio Diakonato Centro vadovus, narius ir susituokusius diakonus lydėjusias jų žmonas. Centras prieš metus paminėjo įsteigimo penkiasdešimtąsias metines, šiemet, Gailestingumo Jubiliejaus proga surengė piligrimystę į Romą.

 • REUTERS1459977 Articolo 1

  Popiežius diakonams: nuolankiai tarnaukite, nebijokite Dievo „staigmenų“

  2016-05-29

  Sekmadienio rytą popiežius Pranciškus aukojo Mišias Šv. Petro aikštėje, kuriose dalyvavo diakonai iš viso pasaulio, Romoje švenčiantys jiems skirtas Gailestingumo jubiliejaus dienas. Vatikane šią dieną buvo švenčiamos ne Devintinės, kaip daugelyje šalių, bet Devintasis eilinis sekmadienis, tad ir Mišių Evangelijoje buvo kalbama ne apie duonos padauginimo stebuklą, bet apie šimtininko tarno pagydymą.

daugiau >>

 Iškilmės Kauno arkikatedroje 2015 m. lapkričio 22 d.

Galerijos