„Sustiprinti sakramentinės malonės ir bendraudami su vyskupu bei jo kunigais, diakonai tarnauja Dievo tautai liturgijos, žodžio ir meilės tarnyba.“

(plg. Lumen gentium, 29)

Aktualu

 • 20181103 diakonu jubiliejus stutgarte02

  Tarptautinis diakonų jubiliejus Štutgarte. Sveikinimai nuolatiniams diakonams Lietuvoje

  2018-11-06

  Kauno arkivyskupo generalvikaras vyskupas Algirdas Jurevičius lapkričio 3 d. dalyvavo Rotenburgo–Štutgarto vyskupijos (Vokietija) nuolatinių diakonų jubiliejuje. Pirmieji nuolatiniai diakonai po Vatikano II Susirinkimo buvo įšventinti Vokietijoje, Kelno arkivyskupijoje, o Rotenburgo–Štutgarto vyskupija buvo antroji, įvedusi nuolatinį diakonatą. 

 • 2017 Accenture Interactive vatican church logo design

  Fondo Renovabis atstovės mintys apie Katalikų Bažnyčią Lietuvoje

  2018-09-21

  Prieš pat Šventojo Tėvo Pranciškaus vizitą į Lietuvą, Vatican News Vokiečių redakcija pakalbino Vokietijos katalikų fondo Renovabis atsakingąją už ryšius su Baltijos šalimis, Baltarusija ir Kazachstanu dr. Angelika Schmähling, kuri pasidalino savo mintimis apie Katalikų Bažnyčią Lietuvoje.

 • Kasper

  Rekomenduojame

  2018-09-03

  Rekomenduojame 2018 m. balandžio 26 d. Bažnyčios žiniose skelbtą kardinolo Walter Kasper straipsnį Diakonas ekleziologiniu požiūriu dabartinių iššūkių Bažnyčioje ir visuomenėje.

 • 20180824 01

  Kandidatams į nuolatinius diakonus vyko įvadinis paskaitų savaitgalis

  2018-08-27

  Š. m. rugpjūčio 24-26 dienomis Jėzuitų rekolekcijų namuose Kulautuvoje vyko įvadinis Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centro paskaitų savaitgalis.

 • New Orleans

  Bažnyčia JAV švenčia nuolatinio diakonato tarnystės atkūrimo 50 metų jubiliejų

  2018-08-01

  Š. m. liepos 22-26 dienomis Naujajame Orleane (Luiziana) vyko nuolatinio diakonato tarnystės atkūrimo 50 metų jubiliejui skirta nacionalinė konferencija.

 • Nuolatiniai diakonai 20170624 mst 023pg

  Prieš metus Lietuvoje įšventi pirmieji penki nuolatiniai diakonai

  2018-06-24

  Prieš metus, 2017-ųjų birželio 24 dieną, švenčiant Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje rankų uždėjimu ir malda Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ ir Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ diakonais įšventino pirmuosius penkis vedusius vyrus iš Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos kariuomenės ordinariato.

 • LEV

  Pasaulyje auga nuolatinių diakonų skaičius

  2018-06-23

  Š. m. birželio 23 d. Vatikano leidykla pristatė du naujus Vatikano leidyklos kasmet skelbiamus leidinius su atnaujinta informacija apie Romos Kuriją ir Katalikų Bažnyčią pasaulyje – Popiežiškąjį žinyną ir Bažnyčios statikos metraštį.

daugiau >>

2017 m. birželio 24 d. diakonų šventimų vaizdo įrašas

Galerijos