Sirų malabarų Bažnyčioje – pirmasis vedęs diakonas

2016-06-18 || Vatikano radijas
RV16492 Articolo 1

1563 metais Tridento Susirinkime buvo priimtas sprendimas atnaujinti nuolatinio diakonato tarnystę, praktikuotą pirmaisiais Bažnyčios istorijos amžiais, bet vėliau pamirštą. Tačiau ir Tridento Susirinkimo sprendimas, galų gale, liko tik popieriuje, tačiau nebuvo pamirštas. Nuolatinio diakonato tarnystė, jai įšventinant ir vedusius vyrus, buvo atnaujinta Vatikano II Susirinkime.

Pagal naujausius statistinius duomenis, paskelbtus 2016 metų „Popiežiškajame Žinyne“, 2014-ųjų pabaigoje visame pasaulyje buvo 44 566 nuolatiniai diakonai, konstatuojant, kad tai buvo labiausiai augusi sielovados darbininkų grupė: 2005 metais jų buvo 33 tūkstančiai, tad per dešimtmetį jų padaugėjo net 33 procentais.

Tačiau taip pat akivaizdu, kad nuolatinio diakonato tarnystė katalikų pasaulyje nėra pasiskirsčiusi vienodai. Beveik du trečdaliai visų pasaulio diakonų dirba Amerikoje, o kitas trečdalis Europoje. Ir šiame kontinente pasiskirstymas netolygus: jei Italijoje ar Vokietijoje jau dirba tūkstančiai diakonų, tai kitur žengiami pirmieji žingsniai.

Azijai, Afrikai ir kitiems regionams tenka vos pustrečio procento viso pasaulio diakonų, tačiau, pažymi naujausias „Popiežiškasis žinynas“, Azijoje jų skaičius auga, nuolatinio diakonato pašaukimą atranda vis daugiau vyrų.

Tai iliustruoja ir šių dienų žinia, jog sirų-malabarų apeigų katalikų Bažnyčioje įšventintas naujas diakonas, vardu Joice James. Prieš du metus šioje Bažnyčioje nuolatiniu diakonu buvo įšventintas viengungis vyras, o James tapo pirmuoju vedusiu nuolatiniu diakonu: apeigose, kurioms vadovavo sirų malabarų Bažnyčios galva kardinolas George Alencherry dalyvavo jo žmona Jibi ir keturi vaikai. Šiam žingsniui vyras ruošėsi penkis metus, atlikęs formaciją Indijoje ir Anglijoje. Jau žinoma ir kur jis tarnaus - Ujjain sirų malabarų vyskupijoje, Madhya Pradesh valstijos Indijoje teritorijoje. Tarp daugiau nei šešių milijonų vyskupijos teritorijoje gyvenančių žmonių puspenkto tūkstančio priklauso sirų malabarų apeigų katalikų Bažnyčiai.

Nuolatinio diakonato tarnystė 2003 metų gegužės mėnesį buvo atgaivinta, Vyskupų konferencijos sprendimu, ir Lietuvoje, pateikiant ir „Nuolatinių diakonų Lietuvoje ugdymo, gyvenimo ir tarnystės gaires“, kuriose aprašoma ši tarnystė, kam ji skirta, kaip turi būti paruošta ir kaip turi būti vykdoma. 2011 metais Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius laiške tikintiesiems pranešė apie arkivyskupijoje įvedamą nuolatinio diakonato tarnystę, netrukus pradėta kandidatų atranka ir atrinktųjų formacija. Šiuo metu ją tęsia šeši vyrai, visi vedę, ir ji jau artėja prie pabaigos. 2014 metų pačioje pabaigoje buvo įsteigtas nuolatinio diakonato ugdymo centras Vilkaviškio vyskupijoje, o 2015 spalio 25 dieną vyskupas Rimantas Norvila paskyrė penkis vyrus iš įvairių parapijų, visus vedusius, kandidatais į diakonus, tuo pačiu pradėjusius savo formacijos kelią.

 

Vatikano radijo pranešimą galite rasti čia.

 

< atgal į sąrašą