Popiežiaus audiencija Tarptautinio diakonato centro atstovams

2016-06-04 || Vatikano radijas
20160604 120158 1

Popiežius šeštadienį privačioje audiencijoje priėmė keliasdešimt diakonų, Tarptautinio Diakonato Centro vadovus, narius ir susituokusius diakonus lydėjusias jų žmonas. Centras prieš metus paminėjo įsteigimo penkiasdešimtąsias metines, šiemet, Gailestingumo Jubiliejaus proga surengė piligrimystę į Romą.

Jėzus Apaštalams pavedė naują įsakymą: „kad vienas kita mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“ (Jn 13,15). Vieni kitus mylėdami, priminė diakonams popiežius, mokiniai tęsia misiją, dėl kurios Dievo Sūnus atėjo į pasaulį. Padedant Šventajai Dvasiai jie supranta, kad naujas įsakymas reiškia tarnystę broliams ir seserims. Diakonai ypatingu būdu liudija Jėzaus įsakymą, seka Dievo pavyzdžiu tarnystėje kitiems, Dievo, kuris yra meilė ir kuris verčiasi net mums tarnauti.

Visos tarnystės, vyskupų kaip apaštalų įpėdinių, kunigų kaip vyskupų bendradarbių ir diakonų, kaip „tarnaujančių prie stalų“ privalo pasižymėti Dievui būdingu veikimu, o Dievas siekia, kad taptume geresniais kantrumu, geranoriškumu, atjauta ir paslaugumu. Būtent diakonai yra veidas Bažnyčios, tarnaujančios kasdieniame gyvenime, bendruomenės, gyvenančios ir einančios su žmonėmis ir kurioje vyriausias ne tas, kuris viršininkauja, o kuris tarnauja (Lk 22,26).

 

Vatikano radijo pranešimą galite rasti čia.

Vaizdo reportažo įrašą galite rasti čia.

< atgal į sąrašą