Diakonų jubiliejaus dienos Romoje

2016-05-28 || Vatikano radijas
RV8587 Articolo

Gegužės 27-29 dienomis Romoje švenčiamos diakonams skirtos Gailestingumo jubiliejaus dienos. Piligrimyste į Romą diakonai taip pat ruošiasi ateinančiais metais sukasiančioms nuolatinio diakonato atkūrimo lotynų apeigų Bažnyčioje penkiasdešimtosioms metinėms. 

Nuolatinio diakonato atkūrimą pasiūlė Vatikano II Susirinkimo tėvai. Siūlymas buvo užfiksuotas ir Surinkimo dogminėje konstitucijoje „Lumen gentium“. Nė porai metų nepraėjus nuo Susirinkimo uždarymo, 1967 m. birželio 14 d., popiežius Paulius VI paskelbė apaštališkąjį laišką „Sacrum diaconatus“, kuriuo atkūrė vedusiųjų vyrų diakonatą ir nurodė pagrindines šios tarnystės normas. Naujausio Bažnyčios statistinio žinyno duomenimis, šiuo metu visame pasaulyje apie 44,5 tūkst. nuolatinių diakonų. 

Į Romą šiomis dienomis atvykę diakonai iš įvairių šalių penktadienį penkiose Romos centro bažnyčiose klausė konferencijos ir dalyvavo diskusijoje tema: „Diakonas – gailestingumo įsikūnijimas vykdant naująjį evangelizavimą“. Šeštadienį priešpiet diakonų jubiliejinių dienų dalyviai pro Šventąsias duris įžengė į Šv. Petro baziliką. Po pietų buvo klausoma antros konferencijos: „Diakonas – meilės dalintojas krikščionių bendruomenėje“. Jubiliejaus dalyviai taip pat meldėsi septyniose Romos miesto bažnyčiose, dedikuotose diakonui kankiniui šv. Laurynui. Diakonų jubiliejaus kulminacija – Mišios Šv. Petro aikštėje, kurioms sekmadienio rytą vadovauja popiežius Pranciškus.

 

Vatikano radijo pranešimą galite rasti čia.

< atgal į sąrašą