Mokymo programa

Ugdymu ir mokymu kandidatui į nuolatinius diakonus siekiama suteikti teologijos, pastoracinės veiklos žinių, ugdyti dvasingumą ir praktikuoti diakonišką artimo meilę įvairiose gyvenimo srityse. Taip pat ugdomi praktiniai, pastoraciniai ir liturginiai kandidato įgūdžiai.

Žinių perteikimas ir dvasinis ugdymas vyksta savaitgaliais.

Vedusiųjų kandidatų žmonos kviečiamos dalyvauti ugdymo procese, kad galėtų, kiek įmanoma, “augti kartu”. Jos su savo vyrais dalyvauja užsiėmimuose, kurie skirti šeimos formacijai. Taip pat pagal galimybes žmonos gali būti laisvomis klausytojomis studijų programos užsiėmimuose. Per metus visa kandidato šeima kviečiama dalyvauti savaitgalio rekolekcijose, kad labiau suprastų ir priimtų diakonišką tarnystę.

Ugdymo metu kandidatai susitinka ir kalbasi su vyskupu ar jo įgaliotu asmeniu, kad geriau pažintų vyskupijos gyvenimą.

Propedeutinis laikotarpis: trukmė 9–12 mėn.

Rengiami 5 ugdymo savaitgaliai. Jų metu aspirantai (vyrai, priimti tirti savo pašaukimą) gilinasi į savo kaip būsimo diakono pašaukimą: kaip atpažįsta, kad yra Dievo kviečiami jais tapti? Per kokius ženklus tai atpažįsta? Kaip jiems tai dera su šeimos ar celibatiniu gyvenimu? Ugdymo savaitgaliais gilinamasi į Katalikų Bažnyčios katekizmo mokymą. Kai kuriuose savaitgaliuose aspirantai yra kviečiami dalyvauti su savo šeima.

Aspirantas įpareigojamas apie savo dvasinį gyvenimą reguliariai kalbėtis su vyskupo paskirtu dvasios tėvu bei dalyvauti rekolekcijose. Ugdytojai tikslu geriau pažinti tiek aspirantus, tiek jų šeimas lankosi jų namuose. Aspirantai kviečiami melstis Liturgines valandas.

Propedeutinis laikotarpis užbaigiamas šeimos rekolekcijomis.

Kandidatūra: trukmė 4 metai.

Kiekvieni metai padalinti į du semestrus. Per semestrą kandidatai turi 3 ugdymo savaitgalius, kurių metu vyksta kandidatų intelektinis, dvasinis bei jų šeimoms skirtas ugdymas. Ketvirtasis savaitgalis yra refleksijų savaitgalis, į kurį kandidatai atvyksta su šeimomis.