1-oji laida

Šv. diakono Stepono ir Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II kurso diakonai

Diak. Nerijus ČAPAS OFS, Lietuvos kariuomenės ordinariato Klaipėdos įgulos ir Karinių jūrų pajėgų kapelionatų diakonas

nerijus-capas.jpg

Gimęs 1974 m. balandžio 16 d. Klaipėdoje.

Įšventintas 2017 m. birželio 24 d. Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Kitos pareigos: Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis viceministras.

Šeimyninė padėtis: vedęs, su žmona Živile augina du sūnus.

 

Diak. lic. Darius CHMIELIAUSKAS, Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros parapijos diakonas

darius-chmieliauskas.jpg

Gimęs 1970 m. vasario 3 d. Kaune.

Įšventintas 2017 m. birželio 24 d. Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Kitos pareigos: žurnalo „Artuma“ vyriausiasis redaktorius, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai.

Šeimyninė padėtis: vedęs, su žmona Jone augina keturias dukras ir sūnų.

 

Diak. Audrius JESINSKAS, Lietuvos kariuomenės ordinariato Kauno įgulos kapelionato diakonas

audrius-jesinskas.jpg

Gimęs 1976 m. lapkričio 20 d. Šeštokuose (Lazdijų r.).

Įšventintas 2017 m. birželio 24 d. Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Šeimyninė padėtis: vedęs, su žmona Asta augina dukrą.

 

Diak. dr. Benas ULEVIČIUS, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos diakonas

benas-ulevicius.jpg

Gimęs 1973 m. kovo 30 d. Kaune.

Įšventintas 2017 m. birželio 24 d. Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Kitos pareigos: Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas, Teologijos katedros docentas.

Šeimyninė padėtis: vedęs, su žmona Dale augina dukrą.

 

Diak. mgr. Darius VENČKAUSKAS, Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos diakonas

darius-venckauskas.jpg

Gimęs 1977 m. sausio 11 d. Marijampolėje.

Įšventintas 2017 m. birželio 24 d. Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Kitos pareigos: Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos, Kauno Jono Žemaičio progimnazijos ir Kauno jaunųjų turistų centro mokytojas.

Šeimyninė padėtis: vedęs, su žmona Neringa augina dukrą ir sūnų.